on Oct 24th, 2007CV

Paris, Texas film
GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)
Billy Madison psp
V. Smalskys
Juice video
VAINIUS SMALSKYS
Gimė 1967 m. lapkričio 19 d. Kaune.
1985 m. baigė Kauno 43 vidurinę mokyklą (dabar „Varpo“ gimnazija).
1985 – 1992 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete Istorijos fakultete ir įgijo istorijos mokytojo kvalifikaciją. Curious George dvdrip
Back to the Future Part II dvd
Naqoyqatsi: Life as War movie
The Mystical Adventures of Billy Owens dvd
1992 – 1997 m. dirbo Vilniaus ir Kauno aukštesniosiose policijos mokyklose dėstytoju. Buvo atestuotas vidaus tarnybos, o vėliau policijos pareigūnu.
Bee Movie movie download
1998 – 1999 m. dirbo Lietuvos teisės akademijos Kauno policijos fakultete, Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje asistentu. 1999 m. savo noru išėjo iš tarnybos policijoje turėdamas vyresniojo inspektoriaus laipsnį.
Nuo 1999 iki 2003 m. studijavo Kauno technologijos universiteto vadybos ir administravimo krypties doktorantūroje.
2006 m. parengė ir apgynė (2006.V.30) daktaro disertaciją (eksternu) tema „Policijos personalo rengimas transformacijų laikotarpiu“ (socialiniai mokslai, vadybos ir administravimo kryptis 03S).
Viešojo administravimo srityje yra vienas ir su bendrautoriais parengęs 35 publikacijas recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose ir mokslinių konferencijų medžiagose. Su bendraautoriumi yra parengęs vieną monografijos skyrių. Vienas yra parengęs vieną monografijos skyrių ir vieną mokomosios knygos skyrių.
Nuo 2003 iki 2006 m.
Bringing Down the House movie
America ipod
dirbo Kauno technologijos universitete, Socialinių mokslų fakultete, Viešojo administravimo katedroje asistentu (pagrindinė darbovietė). Nuo 2001 iki 2006 m. birželio mėn. dirbo Mykolo Romerio (buv. LTU) universitete, Viešojo administravimo fakultete (prieš tai Valstybinio valdymo), Viešojo administravimo katedroje lektoriumi (0,5 etato).
1999 ir 2001 m. stažavosi Pilos policijos mokykloje (Lenkijoje), rinko medžiagą daktaro disertacijai.
Mokslinės veiklos sritys: Viešojo administravimo istorija ir teorijos, valstybės tarnybos reformos, policijos struktūrų administravimas, kitų šalių viešojo valdymo patirties analizė.
E.T. the Extra-Terrestrial dvd
Vedęs, turi tris vaikus
Gyvena Vilniuje, Šilo g. 27-10
Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. iki 2007 rugsėjo 1 d. dirbo lektoriumi Mykolo Romerio universitete Viešojo administravimo fakultete, Viešojo administravimo katedroje (pagrindinė darbovietė). Kitose institucijose nedirba.
Nuo 2007m. rugsėjo 1 d. dirba docentu Mykolo Romerio universitete Viešojo administravimo fakultete, Viešojo administravimo katedroje (pagrindinė darbovietė). Kitose institucijose nedirba.
Bullet Boy movie full
Nuo 2009 m. sausio 27 d. paskirtas Mykolo Romerio Universiteto, Viešojo administravimo fakulteto, Viešojo administravimo katedros vedėju.
Break dvdrip
2010 m. gegužės mėn. buvo paskirtas Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo katedros vedėju.
2013 m. sausio mėnesį  yra paskirtas  Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto direktoriumi.
The Hottie and the Nottie the movie
The 39 Steps movie download
The Longest Yard movie

Šiuo metu komentarai draudžiami.